Ergoterapi

Ergoterapi
Ergoterapi

Ergoterapi doğuştan gelen ya da sonradan gelişen fiziksel, psikolojik, bilişsel hastalığa sahip olan kişiler ile sağlıklı bireylerin daha kaliteli bir hayat sürmelerine ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olan birey merkezli bir sağlık alanıdır. Bireyin topluma yeniden kazandırılmasını amaçlayan ergoterapi, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanmış kişileri özel terapi yöntemleriyle topluma yeniden kazandırmayı amaçlar.