Sıkça Sorulan Sorular

Ne zaman psikoloğa gitmeliyim?

Birey, kişiliği, kişilerarası ilişkileri, psikolojik sağlığı ve genel anlamda psikolojik dünyası üzerine düşünebilecek ve konuşulabilecek birşeyler olduğunu hissettiği anda alacağı psikoterapi hizmetinden fayda görecek ve gelişecektir. Psikoterapi hizmeti kişisel gelişimi ve bireyin düzenlemekte zorluk yaşadığı herhangi bir alanı (örneğin zaman yönetimi) önemli ölçüde destekleyecektir.

Klinik psikolog kimdir/nedir?

Klinik psikolog, ‘Tıp Meslekleri Uygulamalarına Dair Yasa’ gereği “psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorası yapan sağlık meslek mensubudur.”

Psikolog seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Psikoterapi hizmeti verecek psikolog hem kanun hem de etik kurallar gereği kaliteli bir eğitim almış ve bu eğitimin üzerine ilgili ve aslında gerekli olan uzmanlık eğitimini eklemiş olmalıdır. Yani pratik bir bilgi ile, psikoloğun unvanının Uzm veya Dr.; eğer akademisyen ise Yrd. Doç. Dr., Doç. Dr. veya Prof. Dr. olması bu konuda yol gösterici olabilir. Uzmanın aldığı eğitimin “seçkin” üniversitelerin “kaliteli” programlarından olması, alacağınız hizmetin kalitesini de yükseltecektir.

Sınav kaygısının çözümü var mıdır?

Kaygı uzun süreli bir takip ister. Sınav kaygısı olan öğrencilerin kaygının nereden geldiği noktası tespit edilerek bilinçaltı ve bilinç düzeyinde yönlendirme yapılır. Başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Hiperaktif çocuklarda terapi yöntemleri var mıdır?

Bilişsel ve davranışsal terapi uygulanarak sosyal uyum sağlanır.

Dikkat eksikliği ve özel öğrenme güçlüğü ilaçla mı tedavi edilir?

Sadece ilaç bazen yeterli olmayabilir. Her yaş grubuna göre eğitim çalışmaları vardır. Bu çalışmalarla dikkati toparlamada önemli sonuçlar alınır.

Motivasyon terapisi yapılarak ders çalışma alışkanlığı kazandırılır mı?

Hipnoterapi ve biyoenerji teknikleri kullanılarak çalışma motivasyonu sağlanır.